Your present position: HOME >> Administration >> Senior Administrators

Senior Administrators

 

Senior Administrators
 
President
Sun Qixin
Vice Presidents
Zhao Zhong
 
Wu Pute
 
Qian Yonghua
 
Zhao Man
 
Leng Changjian
 
Luo Jun
 
 
 
Party Secretary 
Liang Gui
Vice Secretaries
Yang Jingkun
 
Xu Yangfu
 
Ma Jianhua
 
Lv Weidong